smc PENTAX DA 12-24mm f/4 ED AL [IF]

Pentax當家超廣角恆定光圈變焦鏡,成相銳利,變形控制良好,八尾星芒尖細如針,是不可多得的好鏡,此鏡為Pentax與Tokina共同開發,所以Tokina也有雙生鏡(未生產PK接環),差別在光圈葉片數,P家8枚為米字星芒,T家9枚為海膽星芒,另Pentax多了獨家的SMC鍍膜,抗曜光能力較佳,相對售價也高出Tokina一大截~

border=


border=

實際拍攝↓
border=
20131117@信基車軌

border=
20131117@信基車軌

border=
20131117@信基車軌

border=
20131117@信基車軌

border=
20120728@淡水老街

border=
20120728@淡水老街

border=
20120728@淡水老街

border=
20120728@淡水老街

border=
20110604@巴里島

border=
20110604@巴里島

border=
20110604@巴里島

border=
20110604@巴里島

border=
20101219@BellaVita

border=
20101219@BellaVita

border=
20101203@蘭陽博物館

border=
20101203@蘭陽博物館

border=
20100716@熊布朗宮

border=
20100716@熊布朗宮

border=
20100714@布拉格

border=
20100714@布拉格

border=
20100711@聖芭芭拉大教堂

border=
20100620@京站

border=
20100620@京站